9. sınıf edebiyat-1.Ünite Güzel Sanatlar ve Edebiyat Özeti

2012-10-20 15:45:00
Güzel Sanatlar ve Edebiyat Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri: Sanatın Tanımı ve Özellikleri:

Yapılan bir iş veya hareketin güzel,gelişmiş ve etkileyici görünmesi onu bir sanat olarak tanımlamamıza yetmektedir.Güzel sanatlar ise, insanların tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini  çizgi,renk,ses,söz,ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etmeye çalışmasından doğan ruhsal bir durumdur.

-Saantçı malzemeyi kendi bakış açısına göre seçer,ayıklar,değiştirir,yorumlar ve yeniden ortaya koyar.

-Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır.

-Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

-Sanat eserinin anlamı, okuyucu, izleyici, dinleyici tarafından tayin edilir.

-Sanat, gerek üretim gerek ise anlamlandırma bakımından bireyseldir.

-Sanat eseri, sanatçının dış dünyayı yorumlayarak değiştirmesi sonucu ortaya çıkar.

-Sanat eseri öğretmez, açıklamaz; sezdirir,çağrıştırır,hissettirir,duyurur,hatırlatır ve bunlara bağlı olarak bunlar çerçevesinde düşündürür.

 

Güzel Sanatların Temel Nitelikleri:

Güzel sanatların temel nitelikleri: "güzellik, etkileyicilik, özgünlük, evrensellik ve yaratıcılıktır."

Sanat, doğanın olduğu gibi aktarımı değildir, doğanın değiştirilmesiyle ortaya çıkar.

 

Güzel Sanatlar'ın Doğuşu

Sanat eseri, sanatçının tabiata yeni bir düzen, yeni bir şekil verme çabasıyla ortaya çıkmıştır.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatlar,

  1. İşitsel (fonetik)Sanatlar
  2. Görsel (plastik) Sanatlar
  3. Dramatik (ritmik) Sanatlar

Olarak 3'e ayrılır.

İşitsel (fonetik) sanatlar; edebiyat ve müzik olarak ikiye ayrılır.

Görsel (plastik) sanatlar; resim, mimari, heykel ve hat olarak dörde ayrılır.

Dramatik (ritmik) sanatlar ise; tiyatro,sinema,dans,bale ve opera olarak altıya ayrılır.

Bilim ile Güzel Sanatlar Arasındaki Fark
  1. -Sanat canlandırma, bilim açıklamadır.
  2. -Bilim, somut gerçekleri soyut formüller, teoriler, yasalarla anlatmaya çalışırken, sanat, soyut duygu ve düşünceleri somut olarak ortaya koyar.
  3. -Bilimde doğruluk,sanatta ise güzellik aranır.
  4. -Bilim bedene, sanat ruha hitap eder.
Güzel Sanatların İçinde Edebiyatın Yeri

Edebiyat, duygu düşünce ve hayallerin kişide beğeni uyandıracak şekilde söz veya yazıyla ortaya konmasıdır.

Edebiyatın asıl gayesi dili anlamlı,etkili ve güzel bir tarzda kullanmaktır.

Aynı amacı taşıyan güzel sanat dalları, kullanılan malzemeler ve ifade ediliş biçimi yönünden birbirinden az çok ayrılır.

  • -Edebiyat,daha çok resim ve müzikle içli dışlı olmuştur.
  • -Edebiyat, sinema ve tiyatroya da kaynaklık eder.

Şimdilik bu kadar.Herkese kolay gelsin...

Dipnot: Zambak 9. sınıf Hücreleme Yönetimine Göre Türk Edebiyatı sayfa 19-22

6037
0
0
Yorum Yaz